Galeria zdjęć

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek08:00 - 21:00
 • Wtorek08:00 - 21:00
 • Środa08:00 - 21:00
 • Czwartek08:00 - 21:00
 • Piątek08:00 - 21:00
 • Sobota08:00 - 16:00
 • Niedziela10:00 - 14:00

REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

1Przed wejściem do sauny i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.

2W saunie obowiązuje strój kąpielowy i ręcznik lub ręcznik. Dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki).

3Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała.

4Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe. Zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

5W saunach suchych drewnianych należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

6Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników sauny.

7W saunie zabrania się:

 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nie przeznaczone do tego celu,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
 • wnoszenia do pomieszczeń sauny naczyń,jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

8Zabrania się korzystania z sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne itp, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste infekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

9Zabrania się korzystania z sauny kobietom w czasie menstruacji.

10Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, dzieci mogą przebywać w łaźni tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

11Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sauny i innych urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w saunie Revital Fitness s.c. nie ponosi odpowiedzialności.

12Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi sauny.